P1520867.JPG

107 0804

這天來到秀泰走拍後 討論著去哪用餐

剛好在小書房這看到一間餐廳 感覺似乎不錯 就來用餐

名字有趣 叫  那個那個

主要賣義大利麵 pizza~

P1520869.JPG

有在森林中用餐的fu

P1520870.JPG

P1520872.JPG

P1520875.JPG

P1520874.JPG

P1520877.JPG

P1520878.JPG

P1520880.JPG

P1520882.JPG

P1520884.JPG

P1520887.JPG

P1520889.JPG

P1520890.JPG

 

P1520887.JPG

P1520891.JPG

P1520893.JPG

P1520895.JPG

P1520896.JPG

P1520898.JPG

P1520900.JPG

P1520901.JPG

喝飽喝足準備往下一站

    全站熱搜

    小琦 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()